Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Butyl Acetate S (C6H12O2, Acetic acid sec butyl ester, s-Butyl Acetate)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
CTHH
C6H12O2
Tên khác
Acetic acid sec-butyl ester , s-Butyl Acetate
Số CAS
[105-46-4 ]
Khối lượng phân tử
116.16 g/mol
Tỷ trọng
0.87 g/ml, lỏng
Nhiệt độ sôi
112 °C
Độ hòa tan
Tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ
Độ tinh khiết
Trên 99.5%
ỨNG DỤNG
-     sec-Butyl Acetate chủ yếu được dùng làm dung môi hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màng cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, mực in, chất kết dính,...