Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Ethyl Acetate (C4H8O2, Ethyl ethanoate, Ethyl ester, Acetic ester)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
CTHH
C4H8O2
Tên khác
Ethyl ethanoate, Ethyl ester, Acetic ester.
Số CAS
[141-78-6]
Khối lượng phân tử
88.105 g/mol
Tỷ trọng
0.897 g/ml, lỏng, không màu
Nhiệt độ sôi
77.1 0C
Hàm lượng nước
Max. 0.05
Độ tinh khiết
Trên 99.8%
Chỉ số acid
Max. 0.01
Hàm lượng ethanol
Max. 0.1
ỨNG DỤNG
-         Ethyl acetate sử dụng như là một dung môi, chất pha loãng trong sơn, sơn móng tay, mực in,…