Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Monoethylene Glycol (C2H6O2, 1,2-Ethanediol, Glycol, Hypodicarbonous acid, Ethylene glycol)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
CTHH
C2H6O2
Tên khác
1,2-Ethanediol, Glycol, Hypodicarbonous acid, Ethylene glycol
Số CAS
[ 107-21-1]
Khối lượng phân tử
62.07 g/mol
Tỷ trọng
1,115 g/ml, lỏng
Nhiệt độ sôi
196 – 198 °C
Độ nhớt ở 20°C
1.61 × 10−2 N*s / m2
Độ hòa tan
Có thể trộn lẫn trong nước
Độ tinh khiết
Trên 99.5%
ỨNG DỤNG
Monoethylene glycol chủ yếu được dùng làm chất tải lạnh, chất chuyển nhiệt trong nhiều ngành như cơ khí máy móc, chất làm lạnh trong máy tính. Sự kết hợp của MEG với nước tạo thành hệ thống làm lạnh trong các ngành công nghiệp bia, thực phẩm, nhà cao tầng,…
MEG được sử dụng trong sản phẩm của polyester, polyethylene terephthalate (PET).
MEG sử dụng làm dung môi trong nhiều ngành công nghiệp : sơn, tẩy rửa, …