Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Setal 270 EHV WS-80THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Setal 270 EHV WS-80 là nhựa alkyd béo gốc dầu đậu nành

2. Đặc tính

- Bền màu
- Dễ chà nhám, độ thịt cao, tính chảy tốt
- Bền bóng

3. Khả năng hòa tan

- White Spirit: Ta hoàn toàn
- Toluene: Tan hoàn toàn
- Xylene: Tan hoàn toàn
- Butyl Acetate: Tan hoàn toàn
- Ethyl Acetate: Tan hoàn toàn
- Acetone: Tan
- n-Butanol: Không tan
- Ethanol: Không tan


4. Tính tương thích

- Long Oil: Tương thích
- Medium Oil: Tương thích
- Short Oil: Không tương thích


5. Thông số kỹ thuật

- Gốc dầu: Dầu đậu nành
- Độ dài dầu: 64%
- Hàm lượng PA: 25%
- Loại Polyol:: Pethaerythritol
- Độ màu (Gardner):: Max 6
- Độ nhớt (20oC): 3000-5000 cPa.s (70% trong white spirit)
- Chỉ số acid (mgKOH/g): 5 – 11
- Hàm lượng rắn:: 79 – 81%
- Dung môi: White spirit


ỨNG DỤNG

- Sơn công trình kiến trúc
- Sơn xây dựng
- Sơn tàu biển
- Sơn trang trí