Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

ALKYD 2603-70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mô tả:                           Alkyd 2603-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu thực vật với màu sắc tuyệt hảo và khả năng giữ màu tốt.

Tính năng:                     - Độ cứng, độ bóng và khả năng bám tốt
                                      - Màu đẹp (sáng).

Ứng dụng:                     Alkyd 2603-70 được sử dụng chủ yếu để sử dụng trong các loại sơn NC, PU và các loại men hấp.

Khả năng hoà tan:

          Các loại rượu - cồn (Alcohols):                   Tan hạn chế
          Các loại xê-tôn (Ketones):                          Tan
          Các loại este (Esters):                                 Tan
          Hydrocarbon thơm:                                     Tan
          Hydrocarbon béo:                                      Tan hạn chế

Thông số kỹ thuật:

          Gốc dầu:                                                    Dầu thực vật
          Hàm lượng dầu:                                          34%
          Độ màu (Gardner):                                     Tối đa 3
          Độ nhớt (Gardner-Holdt, 25oC):                 Z2 - Z4 (60% trong Xylene)
          Giá trị a xít:                                                 Tối đa 10
          Hàm lượng rắn:                                           70 ± 1%
          Dung môi:                                                   Xylene