Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

ALKYD CR 1486-70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả
CR 1486-70 là nhựa alkyd gầy gốc dầu thực vật được dùng trong sơn NC, sơn sấy và đóng rắn acid.

2. Đặc tính

- Nhanh khô
- Độ cứng tốt
- Độ bám tốt
- Bóng và bền bóng
- Độ ổn định cao

3. Khả năng hòa tan
- Rượu
:Tan ít
- Ketone
:Tan hoàn toàn
- Ester
:Tan hoàn toàn
- Aromatic
:Tan hoàn toàn
- Aliphatic
:Tan ít

4. Tính tương hợp
- Long Oil : Không tương hợp
- Medium Oil : Kém tương hợp
- Short Oil : Tương hợp
- UF, MF, UMF resin : Tương hợp
- Nitrocellulose 1/2s
: Tương hợp
- Aromtic isocyanate
: Tương hợp

5. Thông số kỹ thuật
- Gốc dầu : Dầu thực vật
- Độ dài dầu : 33%
- Hàm lượng PA : 45%
- Độ màu (Gardner): : Max 4 (60% xylene)
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C) : Z6-Z7 (60% xylene)
- Chỉ số acid (mgKOH/g rắn)
: Max 10
- Hàm lượng rắn: : 70%
- Dung môi hòa tan : Xylene

Ứng dụng
- Sơn trắng và tráng men màu
- Sơn NC
- Đóng rắn acid