Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

SETAL 270 EHV WS-80

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Setal 270 EHV WS-80 là nhựa alkyd béo gốc dầu đậu nành

2. Đặc tính

- Bền màu
- Dễ chà nhám, độ thịt cao, tính chảy tốt
- Bền bóng

3. Khả năng hòa tan

- White Spirit
: Ta hoàn toàn
- Toluene
: Tan hoàn toàn
- Xylene
: Tan hoàn toàn
- Butyl Acetate
: Tan hoàn toàn
- Ethyl Acetate
: Tan hoàn toàn
- Acetone
: Tan
- n-Butanol
: Không tan
- Ethanol
: Không tan

4. Tính tương thích

- Long Oil
: Tương thích
- Medium Oil
: Tương thích
- Short Oil
: Không tương thích

5. Thông số kỹ thuật

- Gốc dầu
: Dầu đậu nành
- Độ dài dầu
: 64%
- Hàm lượng PA
: 25%
- Loại Polyol:
: Pethaerythritol
- Độ màu (Gardner):
: Max 6
- Độ nhớt (20oC)
: 3000-5000 cPa.s (70% trong white spirit)
- Chỉ số acid (mgKOH/g)
: 5 – 11
- Hàm lượng rắn:
: 79 – 81%
- Dung môi
: White spirit

6. Ứng dụng

- Sơn công trình kiến trúc
- Sơn xây dựng
- Sơn tàu biển
- Sơn trang trí