Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

COBALT OCTOATE 10%

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1.Mô tả

Cobalt Octoate 10% là muối kim loại được sử dụng như một tác chất làm khô cho các hệ sơn dầu

2. Thông số kỹ thuật

Đặc tính
Kết quả
Ngoại quan
Chất lỏng màu tím, trong
Hàm lượng rắn
55-65%
Hàm lượng kim loại
9.8 - 10.2
Tỉ trọng
0.93 - 1.03
Độ nhớt
Max C

3. Ứng dụng

- Dùng trong các hệ sơn akyd như một tác chất đẩy nhanh quá trình khô của bề mặt sơn