Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

EVERKYD 6304-70X

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

EVERKYD 6304-X-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu đậu nành, được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các loại sơn công nghiệp, các loại sơn NC và các loại men hấp.

2. Đặc tính

- Độ cứng, độ bóng tốt
- Chịu hóa chất tốt

3. Khả năng hòa tan
- White Spirit : Không tan
- Toluene :Tan hoàn toàn
- Xylene :Tan hoàn toàn
- Butyl Acetate :Tan hoàn toàn
- MEK :Tan hoàn toàn
n-Butanol : Không tan

4. Tính tương thích
- Long Oil : Không tương thích
- Medium Oil : Không tương thích
- Short Oil : Tương thích
- Melamine resin : Tương thích
- Modified maleic resin : Tương thích
-Nitrocellulose resin : Tương thích

5. Thông số kỹ thuật
- Gốc dầu : Dầu đậu nành
- Độ dài dầu : 37%
- Độ màu (Gardner): : Max 3
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C : Z6-Z8
- Độ nhớt (Poise) : 150-600
- Chỉ số acid : Max 10
- Hàm lượng rắn: : 70%

6. Ứng dụng
- EVERKYD 6304-X-70 được sử dụng trong các loại sơn NC và men hấp đa dụng. Nó cũng được sử dụng trong sơn gỗ với chất lưu hoá (đóng rắn) nhóm acid.