Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

EVERKYD 6402-70X

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

EVERKYD 6402-X-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu dừa, được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các loại sơn công nghiệp, các loại sơn NC và các loại men hấp.

2. Đặc tính

- Độ cứng, độ bóng tốt
- Khả năng giữ màu cao
- Chịu hóa chất tốt

3. Khả năng hòa tan
- White Spirit : Không tan
- Toluene :Tan hoàn toàn
- Xylene :Tan hoàn toàn
- Butyl Acetate :Tan hoàn toàn
- MEK :Tan hoàn toàn
n-Butanol :Tan hạn chế

4. Tính tương thích
- Long Oil : Không tương thích
- Medium Oil : Không tương thích
- Short Oil : Tương thích
- Melamine resin : Tương thích
- Modified maleic resin : Tương thích
-Nitrocellulose resin : Tương thích

5. Thông số kỹ thuật
- Gốc dầu : Dầu dừa
- Độ dài dầu : 35%
- Độ màu (Gardner): : Max 1
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C : Z6-Z8
- Độ nhớt (Poise) : 150-600
- Chỉ số acid : Max 12
- Hàm lượng rắn: : 70%

6. Ứng dụng
- EVERKYD 6402-X-70 được sử dụng trong các loại sơn NC và men hấp đa dụng, các loại sơn xe, sơn các trang thiết bị điện. Dùng chung với nhựa Melamine, nó cho sản phẩm với độ cứng, độ bóng và khả năng giữ màu cao.