Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

GENEKYD 73103-70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Genekyd 73103-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu dừa.

2. Đặc tính

- Độ cứng, độ bóng tốt
- Độ bám cao
- Màng sơn linh động
- Độ màu sáng

3. Khả năng hòa tan
- Rượu
:Tan ít
- Ketone
:Tan hoàn toàn
- Ester
:Tan hoàn toàn
- Aromatic
:Tan hoàn toàn
- Aliphatic
:Tan ít

4. Tính tương hợp
- Long Oil : Không tương hợp
- Medium Oil : Kém tương hợp
- Short Oil : Ít tương hợp
- UF, MF, UMF resin : Tương hợp
- Nitrocellulose 1/4s
: Tương hợp
- Aromtic, Aliphatic isocyanate
: Tương thích

5. Thông số kỹ thuật
- Ngoại quan
: Trong
- Gốc dầu : Dầu dừa
- Độ dài dầu : 30%
- Hàm lượng PA : 45%
- Độ màu (Gardner): : Max 3
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C) : Z7-Z8
- Chỉ số acid (mgKOH/g rắn)
: Max 10
- Hàm lượng rắn: : 70%
- Dung môi hòa tan : Xylene


Ứng dụng
- Sơn PU
- Sơn NC
- Sơn sấy
- Đóng rắn acid