Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

LEAD OCTOATE 32% - 33%

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Lead Octoate 32% là muối kim loại được sử dụng như một chất làm khô cho các hệ sơn dầu

2. Thông số kỹ thuật
Đặc tính Kết quả
Ngoại quan Chất lỏng vàng, trong
Hàm lượng rắn 62-72%
Hàm lượng kim loại 31.8-32.2%
Tỉ trọng 1.2-1.3
Độ nhớt C max

3. Ứng dụng

Dùng trong các hệ sơn alkyd như một tác chất đẩy nhanh quá trình khô của bề mặt sơn