Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

N-METHYLPYRROLIDONE (NMP)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả:

NMP là một dung môi mạnh với khả năng hòa tan cao, tốc độ bay hơi chậm, là chất lỏng không màu, có nhiệt độ sôi cao, điểm chớp cháy cao, áp suất hơi thấp, có mùi amine. NMP có độ ổn định nhiệt và hóa học cao, tan hoàn toàn trong nước ở mọi nhiệt độ. NMP có thể làm dung môi kết hợp với nước, rượu, glycol ether, ketone, hydrocarbon thơm và hydro carbon clo hóa. NMP có khả năng tái tạo bởi chưng cất và cũng có thể bị phân hủy sinh học vì thế ít có tác hại đến môi trường.

2. Đặc tính tiêu biểu:

Cas No                                     872-50-4
Công thức phân tử                    C5H9NO
Hàm lượng                               Min 99.8%
Nước                                       Max 0.05%
Độ màu (APHA)                      50
Tỉ trọng (25oC)                        1.028
Nhiệt độ sôi                              204.3oC
Điểm đông đặc                          -25oC
Nhiệt độ tự cháy                       245oC
Điểm chớp cháy                        91oC
Áp suất hơi (20oC)                    < 0.3 mmHg
Độ tan trong nước                     Tan hoàn toàn

3. Ứng dụng

-         Thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật
-         Nhuộm sợi và da
-         Tác nhân ly trích
-         Sản xuất màng lọc
-         Trợ lọc khí thải
-         Chất trung gian trong tổng hợp hóa chất
-         Dùng trong quy trình sản xuất dầu nhờn
-         Chất xử lý bề mặt kim loại
-         Sơn và mực in
-         Chất tẩy sơn
-         Dược phẩm, thuốc thú y