Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

MALEIC 1305

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại nhựa
Polyterpene modified maleic
Ngoại quan
Hạt - Sáng - Vàng
Độ màu (Gardner):
Max. 5
Chỉ số acid (mgKOH/g)
Max. 30
Nhiệt độ hóa mềm 0C
130 ± 5 0C
Quy cách
25 kg/bao
Xuất xứ
Trung Quốc
Tính năng
Bền hóa chất; Không phản ứng với nước;
ỨNG DỤNG
- Sơn NC, mực in.