Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

ETERAC 7303-X-63

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại nhựa: Acrylic
Độ màu (Gardner): 1
Độ nhớt  (25oC, G-H): Z3 - Z5
Hàm lượng rắn: 63 ± 1%
Chỉ số acid (mg KOH/g rắn): 5 – 8
Chỉ số OH: 80 ± 5
Loại dung môi: Xylene
Quy cách:200 kg/phuy
Xuất xứ
Độ bóng: Bóng tốt, độ bền bóng cao.
Độ khô: Nhanh khô, chịu hóa chất rất tốt.
Độ linh động: Độ dẻo, tính linh động cao.
Độ bám dính: Độ bám cao.
Tính tương hợp: Các loại nhựa polyol khác
Thời gian sống: Lâu.

Ứng dụng:
Hệ sơn 2 thành phần.
Sơn trên các bề mặt kim loại và plastic.