Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

DESMOPHEN RD181X

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại nhựa: Acrylic
Ngoại quan: Sáng - Trong
Độ màu (Gardner): Max. 4
Độ nhớt (mPa.s): 7.500 ± 1.500
Hàm lượng rắn: 75 ± 2%
Giá trị a xít: Max. 12
Dung môi: Xylene
Quy cách: 200 kg/phuy
Xuất xứ: Bayer
Tính hòa tan: Aromatics; Esters; Ketones; Dung môi không được chứa hàm lượng nước quá 0,05%
Tính tương thích: Tương thích tốt với các loại nhựa Poly-Esters và các loại Desmodur.
Tính năng: Dễ thấm ướt bột màu. Tính năng lấp đầy tốt. Chịu thời tiết tốt. Độ dẻo tốt. Không chịu UV
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng trong các loại sơn màu và dầu bóng để sơn trên gỗ, sơn nền nhà, sơn tàu thuyền hay sơn trên các loại bảng điều khiển hay bảng điện tử. Nó có thể dùng chung với một số loại DESMOPHEN khác để tạo nên các hệ sơn với tính năng lấp đầy và độ bóng cao.