Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

MOLYBDATE ORANGE RF-EX

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại: Chromate Chì - Molybdate Chì - Sulfate Chì
Màu sắc: Đỏ cam
Giá trị khối: 150 - 180 ml/100g
Tỷ trọng riêng: 5,9 ± 0,3
Độ hấp phụ dầu: 12 - 16
Độ tan trong nước (1): Tối đa 1%
Độ ẩm (2): Tối đa 1%
Không lọt sàng 325 (3): Tối đa 0,5%
Độ bền với
- Ánh sáng (4)
Cấp độ 4
- Nhiệt (5)
Cấp độ 4
- Axit H2SO4 2% (6)
Cấp độ 4
- Kiềm NaOH 1% (7)
Cấp độ 4
Quy cách: 25 kg/ bao
Xuất xứ: NIC-NHẬT
Ứng dụng:
Bột màu sử dụng trong sơn, mực in, plastic.