Liên hệ

Công ty TNHH Bình Trí.
Địa chỉ: 69 đưòng số 26, p.Bình Trị Đông B, q.Bình Tân.
Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải. Di động: 0909091812.

Điện thoại: (08) 37526230 - 37526231 -37526232.
Fax: (08) 62602347
Yahoo: dthai_binhtri
Website: hoachat.binhtri.com

              hoachatcongnghiep.binhtri.com